Strona o Zgromadzeniu (czynnym) Braci i Sióstr Posługujących Osobom z Autyzmem

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informuję, że na tej witrynie przetwarzam Twoje dane osobowe w niewielkim zakresie. Szczegóły dotyczące tego tematu znajdziesz poniżej.